Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Hartman Czech, spol. s r.o. (dále jen prodávající).

Hartman Czech, spol. s r.o.
Polívkova 20, 158 00 Praha 5
IČO: 60706988
DIČ: CZ60706988
Telefon: +420 251 615 520
Fax: +420 235 310 962

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na těchto webových stránkách  jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Objednávka

Objednávkou v tomto internetovém obchodě stvrzuje odběratel svůj souhlas s obchodními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 Obchodního Zákoníka.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři.  Prodávající po té příjem objednávky potvrdí zasláním  zpětné elektronické zprávy s potvrzením přijaté objednávky. Zboží bude zarezervováno a následně do 3 pracovních dnů bude prodávající kontaktovat odběratele pro předání dalších informací o způsobu a termínu dodání objednaného zboží.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji, poskytnutými společnosti Hartman Czech, s.r.o., se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 Hartman Czech, s. r. o.  je jediným vlastníkem informací získaných prostřednictvím Vaší registrace nebo objednávky. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.

Objednávka

Požadované informace na objednávkovém formuláři slouží především jako kontakt pro další upřesnění informací na dodávku objednaného zboží a poskytují podklady pro koordinování celé zakázky od objednávky až po předání zboží.

Výhoda Registrace:

 1. Získáte zpětný přístup ke svým objednávkám  
 2. Stanete se členy bonusového programu, ve kterém budete získávat exkluzivní slevy.  
 3. Budete informováni o nejnovějších nabídkách a akcích.

Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní a zahrnují aktuální DPH. V ceně zboží není zahrnuta doprava (viz odstavec Doprava).

Způsob platby

 • vlastní odběr - zákazník si zarezervované zboží vyzvedne sám z centrálního skladu na adrese Hartman Czech s.r.o., Průmyslová 1368, 253 01 Hostivice- Palouky (dále jen centrální sklad). Platba buď hotově nebo platební kartou (VISA, Eurocard Mastercard, Maestro) 
 • proforma faktura  -  na základě objednávky je zákazníkovi zaslána proforma faktura na celou hodnotu zboží. Po zaplacení částky na účet prodávajícího (UNICREDIT BANK) bude zboží dodáno dle dohodnutých podmínek mezi zákazníkem a obchodním zástupcem prodávajícího. Daňový doklad je pak dodán se zbožím.
 • na dobírku  -  zboží bude dodáno zákazníkovi proti hotovostní platbě a to dle předem sjednaných dodacích podmínek mezi zákazníkem a obchodním zástupcem prodávajícího. 

Doprava

Zboží je dodáno a vyloženo u odběratele s tím, že pokud tak není sjednáno předem, složí dopravce zboží  na nejbližším vhodném místě k tomu vhodném. Pokud není sjednán dodatečný servis, není odběratel oprávněn žádat po dopravci další manipulace se zbožím (instalace + montáž).

Vzhledem k velkým rozměrům a často i hmotnosti zahradního nábytku a doplňků nelze jednoznačně specifikovat paušální ceny pro jednotlivé vzdálenosti.  Ceny dopravného pro konkrétní přijaté objednávky  jsou zákazníkovi specifikovány v průběhu realizace vlastní zakázky. Cena dopravného se též značně liší dle  konkrétních požadavků zákazníka a to následně:

 • vlastní doprava
 • doprava externí kurýrní službou do 48 hod.
 • přímá doprava (sjednání přímého autodopravce) s možností dalšího servisu - umístění nábytku + montáž

Reklamační řád

Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 OZ. Na zboží poskytuje prodávající záruku ze zákona 2 roky, pokud není stanoveno jinak.

V případě zjištení závad či nesouladu s objednávkou je odběratel povinnen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů a to formou emailu doručeného na adresu prodávajícího, kde uvede přesný popis nesrovnalosti. V případě poškození provede také fotografickou dokumentaci, kterou přiloží do tohoto emailu. Prodávajícíl se zavazuje do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace. Pokud je zboží viditelně poškozeno již při dodání odběrateli, není odběratel povinen tuto zásilku převzít. Po jejím převzetí se vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu špatné manipulace s výrobkem.

Zboží na reklamaci je nutno zaslat na adresu prodávajícího  v  nepoškozeném ochraném (ideálně původním) obalu jakýmkoliv způsobem,  kromě dobírek, které nebudou převzaty. V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl, či dodán nový kus. V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a domluven způsob platby. Dopravné se nevrací! Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou montáž, či zanedbání doporučené údržby.  Vrácení zboží, na které má odběratel právo ze zákona,  se řídí následujícími podmínkami:

 • Reklamované zboží  bude dodáno na adresu prodávajícího, řádně zabaleno a zabezpečeno proti možnému poškození při přepravě. V případě, že zboží dorazí nedostatečně zabaleno, nemusí být prodávajícím převzato. Toto se týká zejména zaslání reklamovaného zboží přes kurýrní dopravní službu.
 • U rozměrnějších výrobků (stoly atd.) lze dodat k reklamaci jen poškozenou část, pokud je volně demontovatelná. V tomto případě je nutné tuto skutečnost dopředu domluvit s prodávajícím.
 • Do tří pracovních dnů po převzetí reklamovaného zboží, bude odběratel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace (výměna kus za kus,  oprava poškozené části,  reklamace neuznána a výrobek nelze opravit, reklamace neuznána s možností placené opravy).